PREGUNTAS FRECUENTES

  1. QUEN PODE FORMAR PARTE DO PACTO

Poden formar parte do pacto aqueles festivais, entidades, espazos, artistas, patrocinadores, provedores, persoas… que dalgún xeito estén vinculadas co ámbito da cultura e que queiran contribuir de forma conxunta ao desenvolvemento sustentable e a Axenda 2030.

2. QUE TEÑO QUE FACER PARA FORMAR PARTE DO PACTO

Debes poñerte en contacto co equipo do pacto a través do correo: info@pactoculturasustentable.gal

Avaliada e aprobada a proposta de incorporación, deberás firmar a política e os obxectivos do pacto que podes consultar previamente na web www.pactoculturasustentable.gal

3. QUE ME APORTA FORMAR PARTE DO PACTO?

Formar parte do pacto proporciona un conxunto de recursos, ferramentas e servizos para facilitar e acelerar a transformación do proxecto nun proxecto que contribua ao desenvolvemento sostible.

– Diagnóstico de estado do proxecto en materia de sustentabilidade

– Formación

– Mentoring

– Apoio na elaboración do plan de sustentabilidade e as memorias

– Evaluación e seguemento do avance do plan

4. QUE OBRIGAS TEÑO AO FiRMAR O PACTO?

Colaborar na posta en común de avances e medidas en materia de sustentabilidade

Elaborar un plan de sustentabilidade acorde á política asinada e que recollerá as accións deseñadas para cumprir cos requisitos (deberá contemplar polo menos unha acción por cada requisito) e os compromisos suscritos.

Medir os indicadores que permitan avaliar os compromisos establecidos. 

Elaborar unha memoria anual de sustentabilidade que permita avaliar a evolución do pacto.