COMPROMISOS

Cun horizonte temporal marcado pola Axenda 2030, nunha primeira etapa establecemos os compromisos para os próximos tres anos 2022-2024.

2022

 • Identificar as barreiras que impiden a accesibilidade universal aos nosos eventos
 • Eliminar o 100% dos plásticos dun so uso
 • Medir a pegada de CO2  (Alcances 1 e 2)
 • Identificar aos grupos de interese

2023

 • Posta en marcha de medidas que favorezan a accesibilidade
 • Reducir o volume de residuos nun 30% respecto ao ano anterior 
 • Compensar o 100% da pegada de  CO2 
 • Creación dunha mesa de traballo cos grupos de interese

2024

 • 50% da enerxía procedente de fontes renovables
 • 100% dos provedores aliñados coa nosa política 
 • 100% dos festivais que suscriben o pacto publican a sua memoria de sustentabilidade