POLÍTICA

A política está en liña cos obxectivos da Axenda 2030, abordando 10 dos 17 obxectivos.

Como parte do noso compromiso coa sustentabilidade, a nosa actividade debe garantir:

 • A igualdade e a diversidade (ODS 5)
 • Condicións de traballo dignas (ODS 8)
 • A adopción de medidas que garantan a accesibilidade (física, motora, cognitiva, sensorial e orgánica)  (ODS 10)
 • A adopción de medidas de seguridade, saúde, hixiene e benestar (ODS 3)
 • Minimizar o consumo enerxético e, sempre que sexa posible, abastecerse de fontes renovables ou menos contaminantes (ODS 7)
 • Minimizar o consumo de auga e garantir o acceso gratuíto á auga potable (ODS 6)
 • A promoción do transporte público compartido e fomentar a idea de multimodalidade (ODS 13)
 • A implantación de criterios de economía circular: reducir, reutilizar e reciclar, e dispor dun sistema axeitado de recollida e xestión dos residuos (ODS 12)
 • A medición de indicadores (ODS 8)
 • O apoio á contorna artística local (ODS 11)
 • A colaboración con empresas locais (ODS 11)
 • A identificación e participación dos grupos de interese  (ODS 17)